Eksem

Eksem er en hudlidelse som forårsaker betennelse i hudens ytre barriere. Eksem smitter ikke. Benevnelsen eksem, eller dermatitt – som betyr betennelse i huden, er en samlebenevnelse for flere hudlidelser med noenlunde lignende symptomer. Symptomene kan være rødhet, hevelse, tørrhet, kløe, skjelling og blemmedannelse. Eksem oppstår når huden kommer i kontakt med stoffer som irriterer den, eller hvis huden blir for tørr og sprekker opp. Eksem har blitt en stadig mer vanlig lidelse i vårt samfunn. Det er imidlertid fremdeles ikke helt forstått hvorfor noen får eksem. Både miljø og arvelig spiller en viktig rolle. 

Det finnes ulike former for eksem. Alle formene kjennetegnes av hudforandringer, blant annet skjelling, blemmedannelse og kløe. Atopisk eksem er mest vanlig hos barn. Eksem forekommer også i ikke-allergiske og allergiske former for kontakteksem, flasseksem og hypostatisk eksem. 

Hvor vanlig er eksem?

Eksem er en hudlidelse som kan ramme alle aldersgrupper. Det er sagt at rundt 10 % av Sveriges befolkning har en eller annen form for eksemdiagnose. Mange personer stiller imidlertid diagnosen selv, og det er derfor vanskelig å fastslå om dette tallet er riktig. Disse personene oppsøker som regel ikke lege for lidelsen, men behandler seg selv. Rundt 20 % av alle personer med eksemlignende symptomer har en eller annen form for eksemsykdom. Det finnes trender som viser at eksemsymptomene går ned om sommeren og øker igjen om høsten og vinteren. Dette kan skyldes at kraftig vind kombinert med kulde, tørr luft og dårlig fukting av huden sliter mer på den og forårsaker en ubalanse som fører til eksemsymptomer. 

De fleste personer får eksem en eller annen gang i løpet av livet. Små barn er den største pasientgruppen med eksem, og blant dem er atopisk eksem det vanligste. Denne formen for eksem avtar som regel med alderen, men kan forekomme senere i voksen alder i form av ikke-allergisk kontakteksem, spesielt på hendene. Atopisk eksem er like vanlig blant kvinner som blant menn. Denne formen for eksem kan bryte ut i voksen alder, men er ikke like vanlig som blant barn. 

Utover atopisk eksem hos barn er flasseksem og ikke-allergisk kontakteksem vanlig. Kvinner har en tendens til å få kontakteksem oftere enn menn. Dette skyldes blant annet at kvinner oftere kommer i kontakt med nikkel gjennom smykker og vaskemidler. 

De vanligste formene for eksem:

 

Siden oppdatert 2016-01-14

Godt å vite

Eksem er en hudlidelse som forårsaker betennelse i hudens ytre barriere. Eksem oppstår når huden kommer i kontakt med stoffer som irriterer den, eller hvis huden blir for tørr og sprekker opp.